Klassregler

Internationella klassregler: http://www.j80.org/rules_intl.php

Appendix för havskappsegling; SWE_J80_Rule_Changes_Offshore

Formulär för beställning av segelstickers som är obligatoriskt för samtliga segel som används för kappsegling finns här: Ansokan royalty sticker 2010

Här följer en checklista för de punkter som ska uppfyllas för att man ska få delta i J/80 entypskappsegling.
Observera att checklistan endast utgör ett hjälpmedel och att den engelska versionen av klassregeln gäller i första hand. Eventella frågor kan mailas till mätansvarig, Pontus Törnlund.

Checklista J/80 utrustning
A. Utrustning som skall finnas ombord.
• Ett ankare med kätting, min 6 kg och 40 meter lina (min 8 mm)
• En manuell länspump
• En kompass, gällande sjökort och antingen logg och ekolod eller fungerande GPS
• Permanent monterade, fungerande navigationsljus och 12 volts batteri (min 2 kg, max 25 kg)
• En kastbar hästskoformad livboj
• En marin förbandslåda med instruktion
• En fungerande VHF
• En hink, min 9 l
• En flytväst för varje besättningsmedlem ombord
• En motor vägande min 12,5 kg (tom på bensin)

B. Besättning/Medlemskap
• Båtagarmedlemskap i Svenska J80 Förbundet betalt för innevarande år
• Årsmärke för innevarande år placerad på akterspegeln
• Total besättningsvikt ej överstigande 338,6 kg

C. Segelstickers
• ISAF certifikat och J80 segelstickers (Royalty Tags) på samtliga segel

D. Övrigt
• Mantågsspänning ok (max 50 mm vid 5kg belastning)