Klassregler

Internationella klassregler: http://www.j80.org/rules_intl.php

Appendix för havskappsegling; SWE_J80_Rule_Changes_Offshore

Formulär för beställning av segelstickers som är obligatoriskt för samtliga segel som används för kappsegling finns här: Ansokan royalty sticker 2010

Läs mer om klassregler