SM 2013

J80-SM 2013 kommer att seglas i Sandhamn 7-9 juni i samband med Sandhamn Open.

Saknar du trailer eller besättning till SM eller vill ha tips på boende? Hör av dig till secretary1@j80.nu.

Information om inmätning inför SM
Samtliga deltagande båtar kommer kontrolleras med avseende på valda delar av klassreglerna. Här följer en sammanställning av de punkter som kan komma att kontrolleras och vi uppmanar samtliga deltagare att stämma av dessa detaljer i förväg för att underlätta kontrollen. Observera att checklistan endast utgör ett hjälpmedel och att den engelska versionen av klassregeln gäller i första hand. Gällande klassregel finns här. Eventella frågor kan mailas till mätansvarig, Pontus Törnlund.

Checklista J/80 utrustning
A. Utrustning som skall finnas ombord.
• Ett ankare med kätting, min 6 kg och 40 meter lina (min 8 mm)
• En manuell länspump
• En kompass, gällande sjökort och antingen logg och ekolod eller fungerande GPS
• Permanent monterade, fungerande navigationsljus och 12 volts batteri (min 2 kg, max 25 kg)
• En kastbar hästskoformad livboj
• En marin förbandslåda med instruktion
• En fungerande VHF
• En hink, min 9 l
• En flytväst för varje besättningsmedlem ombord
• En motor vägande min 12,5 kg (tom på bensin)

B. Besättning/Medlemskap
• Båtagarmedlemskap i Svenska J80 Förbundet betalt för innevarande år
• Årsmärke för innevarande år placerad på akterspegeln
• Total besättningsvikt ej överstigande 338,6 kg
• Samtliga i besättningen medlemmar i Svenska J80-förbundet
• Samtliga i besättningen medlemmar i SSF godkänd klubb (kommer ej kontrolleras av J80 förbundet)

C. Segelstickers
• ISAF certifikat och J80 segelstickers (Royalty Tags) på samtliga segel

D. Övrigt
• Mantågsspänning ok (max 50 mm vid 5kg belastning)